Araştırma ve İnovasyon

Research and Innovation

BİLGİ, araştırmanın eğitimle ayrılmaz bir bütün olduğu ilkesi çerçevesinde Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunları disiplinlerarası bir yaklaşımla ortaya koyarak araştırma faaliyetlerini destekler. Bugün 20 araştırma merkezi ve 3 enstitüsü bulunan BİLGİ’nin araştırma politikası, politika yapıcılar, sivil toplum aktörleri ve uluslararası toplum arasındaki etkileşimi teşvik etmeyi amaçlar. 

ASU’yla araştırma ve inovasyon alanında stratejik işbirliği yapan BİLGİ, ASU’nun bu alandaki öncü konumundan alacağı güçle uygulamadan ilham alan araştırma ve iş çözümlerini birlikte üreterek toplumsal ilerlemeye katkı sunmayı hedefliyor. Bu sayede BİLGİ, uygulamayı ve çözüm üretmeyi esas alan bir perspektifle uluslararası çapta etkin bir üniversite olmaya yönelik yeni vizyonunu hayata geçiriyor.  

ASU,  ABD’nin araştırma alanında en hızlı büyüyen kurumları arasında yer alıyor. National Science Foundation’ın Yüksek Öğretim Araştırma ve Geliştirme Araştırması’na göre, ASU tıp fakültesi olmayan kurumlar arasında araştırma faaliyetleri için kullandığı 639.6 milyon dolarla araştırma harcamaları bakımından ABD’de 6. sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra 2003 yılından bu yana 4.100’den fazla buluşun açıklandığı ASU’nun fikri mülkiyetine dayalı girişimlerin yarattığı yatırım sermayesi 833 milyon doların üzerinde.  

ASU, U.S. News & World Report’un “En İnovatif Okullar” sıralamasında bu kategorinin açıldığı 2016 yılından bu yana Stanford Üniversitesi ve MIT’yi geride bırakarak ilk sırada yer alıyor.  

ASU, National Academy of Inventors and Intellectual Property Owners Association’ın ABD menşeli patent verilen üniversitelerin değerlendirildiği 2019 yılı küresel patent sıralamasında MIT, Stanford ve Harvard ile birlikte ABD’nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer aldı.