İngilizce Dil Eğitimi

English Language Education

BİLGİ çoğu programında İngilizce öğretim vererek güçlü bir eğitim sunuyor. Bu durum BİLGİ-ASU öğrencilerine kendilerini hem akademik hem de sosyal yaşamlarında akıcı biçimde ifade etmek için ihtiyaç duydukları dil becerilerini kazandırıyor. 

Yükseköğretimde dil eğitim kalitesini değerlendiren en prestijli kuruluşlardan CEA (Commission on English Language Program Accreditation) akreditasyonuna sahip olan BİLGİ İngilizce Hazırlık Programı, İngilizce dil öğretiminde dünyaca ünlü ASU’nun eğitim müfredatı ve dijital araçlarıyla destekleniyor.