BİLGİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER – ASU SİYASET BİLİMİ

Degree Opportunities

BİLGİ Uluslararası İlişkiler öğrencileri, Arizona State Üniversitesi (ASU) ile işbirliği kapsamında sunulan 3+1 Diploma Programına katılmaları durumunda toplam 264 kredilik ders yükünü tamamlayacaktır.

Program kapsamında öğrencilerin BİLGİ Uluslararası İlişkiler Programı’nda 194 kredilik ders almaları gerekmektedir. Öğrenciler, BİLGİ Uluslararası İlişkiler Programı’nda derslerine devam ederken ilk akademik yılın sonunda ASU yaz okulunda 12 kredilik online ENG 101 ve ENG 102 kodlu “İleri İngilizce” derslerini alacaktır. Kendi bölümlerindeki kredi yükümlülüklerini tamamladıktan ve ASU yaz okulundan “İleri İngilizce” derslerini aldıktan sonra son akademik yıllarını Arizona State Üniversitesi’nde geçirecektir. 

Öğrencilerin almaları gereken dersler aşağıdaki gibidir:

1.Akademik Yıl Güz

 • EC 101- Ekonomiye Giriş I
 • IR 179- Siyaset, Kültür ve Toplum
 • IR 101- Siyaset Bilimine Giriş
 • MATH 175- Analiz I
 • TK 103- Türk Dili I

1. Akademik Yıl Bahar

 • IR 122- Uluslararası İlişkilere Giriş
 • EC 102- Ekonomiye Giriş II
 • IR 151- Sosyal Bilimler için Analitik Teknikler
 • TK 104- Türk Dili II
 • IR 292- Toplum ve Siyaset

ASU Yaz Okulu

 • ENG 101- ASU Universal Learner (online)
 • ENG 102-ASU Universal Learner (online)

2. Akademik Yıl Güz

 • IR 211- Siyasal Düşünceler Tarihi I
 • IR 251- Türk Siyasal Hayatı I
 • IR 213- Sosyal Bilimlerde İstatistik
 • LAW 201- Hukukun Temel İlkeleri
 • IR 231- Siyasi ve Diplomatik Tarih I

2. Akademik Yıl Bahar

 • IR 212- Siyasal Düşünceler Tarihi II
 • IR 232- Siyasi ve Diplomatik Tarih II
 • IR 252- Türk Siyasal Hayatı II
 • IR 342 – Araştırma Yöntemleri
 • LAW 212- Anayasa Hukukuna Giriş

3. Akademik Yıl Güz

 • HTR 111- Türk Devrim Tarihi I
 • IR 322- Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • IR 301- Karşılaştırmalı Siyaset I
 • IR 305- Dünya Siyaseti I
 • IR 333- Azınlıklar, Göç ve Film
 • HUM 313- Dünyada Sömürgecilik
 • IR 441- Türk Dış Politikası
 • LAW 301- Uluslararası Hukuk I

3. Akademik Yıl Bahar

 • IR 302- Karşılaştırmalı Siyaset II
 • HTR 112- Türk Devrim Tarihi II
 • IR 304- Sosyal Bilimler Felsefesi
 • IR 306- Dünya Politikası II
 • IR 324- Uluslararası Örgütler
 • IR 442- Türk Dış Politikasında Güncel Konular
 • LAW 302: Uluslararası Hukuk II

Öğrenciler BİLGİ Uluslararası İlişkiler Programı’nda üç akademik yılını tamamladıktan sonra ASU Siyaset Bilimi Bölümü’nde bir akademik yıl boyunca aşağıdaki dersleri alacaklardır:

 • POS 110 - American Government and Politics (SB)
 • Kantitatif Doğa Bilimleri seçmeli listesinden herhangi bir ders
 • COM 263 - Elements Intercultural Communication (SB, C & G)
 • Doğa Bilimleri seçmeli listesinden herhangi bir ders
 • POS 348 - Do you want to build a Nation? (L)
 • POS 367 - World Politics & Global Inequalities
 • COM 225 - Public Speaking (L)
 • POS 351 - Democratization
 • POS 325 - Public Policy Development

Programa katılmak isteyen öğrencilerin TOEFL sınavından en az 61 puan alma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin son akademik yıllarını ASU’da geçirebilmeleri için üç akademik yılın sonunda en az 2,5/4 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.