BİLGİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK– ASU KÜRESEL YÖNETİM

Degree Opportunities

BİLGİ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik öğrencileri, Arizona State Üniversitesi (ASU) ile işbirliği kapsamında sunulan 3+1 Diploma Programına katılmaları durumunda toplam 275 kredilik ders yükünü tamamlayacaktır.

Program kapsamında öğrencilerin BİLGİ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı’nda 181 kredilik ders almaları gerekmektedir. Öğrenciler, BİLGİ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı’nda derslerine devam ederken ilk ve ikinci akademik yılların sonunda ASU yaz okulunda 24 kredilik online ENG 101 ve ENG 102 kodlu “İleri İngilizce” ve iki “Doğa Bilimleri” derslerini alacaklardır. Kendi bölümlerindeki kredi yükümlülüklerini tamamladıktan ve ASU yaz okulundan “İleri İngilizce” ve “Doğa Bilimleri” derslerini aldıktan sonra son akademik yıllarını Arizona State Üniversitesi’nde geçireceklerdir.

Öğrencilerin almaları gereken dersler aşağıdaki gibidir:

1.Akademik Yıl Güz

 • BUS 179 - Uygulamalı İşletme ve Toplum I
 • EC 101 - Ekonomiye Giriş I
 • BUS/E 179 - Akademik Odaklı İngilizce I
 • MATH 175 - Analiz I
 • TK 103 - Türk Dili I
 • GE - Sosyal Sorumluluk ve Katılım Listesi I

1.Akademik Yıl Bahar

 • BUS 180 - Uygulamalı İşletme ve Toplum II
 • EC 102 - Ekonomiye Giriş I
 • BUS/E 180 - Akademik Odaklı İngilizce II
 • MATH 176 - Analiz II
 • TK 104 - Türk Dili II
 • BUS 120 - İşletme ve Ekonomi için Office Uygulamaları
 • IR 179 - Siyaset, Kültür ve Toplum

ASU Yaz Okulu

 • ENG 101- ASU Universal Learner (online)
 • BIO 100 - ASU Universal Learner (online)

2. Akademik Yıl Güz

 • BUS 211 – Muhasebeye Giriş
 • BUS 231 – Yönetimde Yaklaşımlar
 • BUS 273 – İşletme için İstatistiki Analiz
 • BUS 390 – Örgütlerde Liderlik
 • IR 292 – Toplum ve Siyaset
 • BUS 481 – İş Etiği

2. Akademik Yıl Bahar

 • INT 202 – Uluslararası Ticaretin Temelleri
 • BUS 212 – Finansal Raporlama ve Analiz
 • BUS 274 – İşletme için İleri İstatistik
 • GE - Fen Bilimleri Listesi I

ASU Yaz Okulu

 • ENG 102 - ASU Universal Learner (online)
 • AST 111 - ASU Universal Learner (online)

3. Akademik Yıl Güz

 • BUS 311 - Pazarlamanın Temelleri
 • INT 437 - Uluslararası Ticaret
 • BUS 331 - Finans
 • BUS 350 - Küresel Ekonomide Big Data
 • HTR 111 - Türk Devrim Tarihi I
 • INT 427 - Küresel Sektörlerde Stratejik Yönetim

3. Akademik Yıl Bahar

 • INT 326 - Çokuluslu şirketlerin Yönetimi
 • BUS 338 - Pazarlama Yönetimi
 • LAW 418 - Uluslararası Ticaret Hukuku
 • INF 401 - Uluslararası Finans
 • BUS 422 - Küresel Pazarlama Stratejisi
 • HTR 112 - Türk Devrim Tarihi II

Öğrenciler BİLGİ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı’nın üç akademik yılını tamamladıktan sonra ASU Küresel Yönetim Bölümü’nde bir akademik yıl boyunca aşağıdaki dersleri alacaklardır:

 • CIS 105 Office Applications
 • ENG 301 Writing for the Professions
 • COM 225 Public Speaking (L)
 • TGM 391 Global Business and Professional Development Skills
 • TGM 353 Regional Management Environment
 • COM 263 Cultural Diversity
 • TGM 468 States and Markets in a Global Economy
 • TGM 487 Global Entrepreneurship
 • TGM 484 Internship
 • TGM 478 Cross-Cultural Communication and Negotiation
 • TGM 498 Pro-Seminar

Programa katılmak isteyen öğrencilerin TOEFL sınavından en az 61 puan alma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin son akademik yıllarını ASU’da geçirebilmeleri için üç akademik yılın sonunda en az 2,5/4 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.