Araştırma ve inovasyonda yeni bir sayfa açıyoruz

Rector Bilgi

Prof. M. N. Alpaslan Parlakçı
Vekil Rektör
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Daima mükemmeliyeti arayan bir üniversite olarak eğitim ve araştırma kalitemizi sürekli artırmayı, uluslararası bir üniversite olma vizyonumuzla akademik faaliyetlerimizi uluslararası kalite standartlarında sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yüzde 1’lik dilimde bulunan Arizona State Üniversitesi ile çok kapsamlı ve katmanlı bir uluslararası işbirliği kurduk. Bu işbirliğinin BİLGİ’ye uluslararasılaşma stratejisinin yanı sıra eğitim, araştırma, teknoloji ve inovasyon alanlarında çok önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.  

ASU’nun araştırma ve inovasyon alanında dünyadaki öncü konumundan alacağımız güçle araştırmada uygulamayı ve çözüm üretmeyi esas alan bir perspektifi benimseyerek toplumsal ilerlemeye katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yapacağımız çalışmalarla Türkiye’de akademik araştırma ile özel sektör ve kamu kurumlarının arasındaki sinerjiyi canlandıracağımıza inanıyorum. Diğer yandan günümüz koşullarında dünyada eğitimin kimyası değişiyor; özellikle online eğitim ve üniversitelerin öğrencilerine sunduğu dijital olanaklar her zamankinden önemli hale geliyor. ASU’nun online eğitimdeki üstün tecrübesiyle bu alanda da BİLGİ olarak önemli bir açılım yapacağız.