Bölgede bu nitelikteki ilk işbirliği

Rector Asu

Michael Crow
Başkan
Arizona State Üniversitesi

Arizona State Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi BİLGİ’nin uluslararasılaşma ve araştırma kalitesini geliştirme vizyonuna doğrudan katkıda bulunarak bölgede bu nitelikteki ilk işbirliğini kurmak için güçlerini birleştiriyor. ASU ve BİLGİ’nin uygulamadan ilham alan araştırma ve inovasyon yoluyla toplumsal değişimi hızlandırmayı amaçlayan ortak misyonu BİLGİ öğrencilerine yeni bir eğitim modeli sağlayacak. Bu eğitim modelinde öğrenciler, ASU tarafından güçlendirilmiş bir müfredatla öğrenim görecek ve ASU’nun deneyime dayalı öğrenme olanaklarına erişim sağlayacak.