Üniversitemizin yenilikçi ruhuna güç katacak bir işbirliği

Mehmet Can

Mehmet Can
Mütevelli Heyet
Başkan Yardımcısı
İstanbul Bilgi Üniversitesi

BİLGİ olarak öğrencilerimizin 21. yüzyılın dünyasında fark yaratabilecekleri bir donanım kazanmaları; araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, uluslararası yetkinliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri en önemli hedefimiz. 

Arizona State Üniversitesi ile kurduğumuz işbirliğiyle öğrencilerimize sunduğumuz eğitim olanaklarını küresel dünyanın gereklilikleri doğrultusunda yeniden şekillendirirken onlar için uluslararası yetkinliklerini geliştirebilecekleri yeni imkânlar yaratmayı amaçlıyoruz. Araştırma ve inovasyonla katma değer yaratarak toplumsal fayda sağlamanın üniversite eğitiminin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda ABD’nin bu alandaki öncü üniversitesi ASU ile kurduğumuz bu işbirliğinin Üniversitemizin yenilikçi ve girişimci ruhuna güç katacağına inanıyorum.